Op vrijdagmiddag 8 juni opende rector magnificus Han van Krieken tien nieuwe Campuspaden op het terrein van de Radboud Universiteit, waarvan de naamgeving oud-studenten en promovendi betreft. Onder hen Thea Ivens (1906-1997), een jongere zus van Joris Ivens. Zij was een van de eerste vrouwelijke studenten rechtsgeleerdheid aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en een van de eerste vrouwelijke leden actief in het bestuur van de studentenvereniging Carolus Magnus. Na haar studie verzocht de befaamde Commissie voor de Waaloverbrugging haar als secretaris van het bestuur op te treden. Zij trouwde met de voormalige student Klassieke talen Uri Nootenboom, die als journalist aan de slag ging. Titus Brandsma verzocht hem al in de oorlog om na de bevrijding De Gelderlander te leiden, dat direct op de dag van de bevrijding geschiedde. Het echtpaar kreeg zes kinderen, maar de tragiek trof hen hard. Thea Ivens was nog zwanger van hun zesde kind toen haar man op reportage aan de IJssel door een sluipschutter werd doodgeschoten. Naast het verdienen van de kost en de zorg voor haar grote gezin bleef zij maatschappelijk actief, onder meer als lid van de gemeenteraad van Nijmegen en ook aan de universiteit, bijvoorbeeld in de Reünistenraad en de Raad van Advies van het Nijmeegs Universiteitsblad. In de jaren dat haar broer Joris niet naar Nederland kon komen vanwege de paspoortkwestie onderhield zij het contact tussen de familie Ivens en hem, zo getuigt een collectie brieven in het Joris Ivens Archief. Daarin schrijft ze uitgebreid over de gezinsleden. Zodra de filmmaker kon terugkeren in zijn geboorteland, in 1959 ter gelegenheid van de Filmweek in Arnhem, zochten zij elkaar op. Het begin van een traditie, want met regelmaat kwam Joris Ivens naar haar in Nijmegen, waar zij was blijven wonen in het ouderlijk huis in de Van Berchentraat. 


Openingshandeling van het Thea Ivenspad, met rechts rector magnificus Han van Krieken, 8 juni 2023. Foto: Ben van Hees en Marja Alofs.

Wie met haar sprak herkende de zelfde pretoogjes als van haar broer en dezelfde relativerende humor en levensinstelling. Bij het opzetten van activiteiten om Joris Ivens in zijn geboortestad te eren speelde zijn een belangrijke rol. Zij was persoonlijk getuige van de ceremonie waarin Joris tot ereburger van Nijmegen werd benoemd en organsieerde een grote familiereünie. Na haar overlijden in 1997 besloten haar kinderen om alle documenten, boeken, fotoalbums, correspondentie en manuscripten die Thea Ivens thuis had bewaard van haar vader Kees Ivens en moeder Dorothea Ivens-Muskens, van haarzelf en van haar man Uri Nooteboom (zijn journalistieke en literaire teksten, zijn gedichten), over te dragen aan het Regionaal Archief Nijmegen, waar zich al materiaal bevond van haar grootvader, vader en broer. 
 
  

<<

Adresgegevens

 

 • Bezoekadres:
  Tweede Walstraat 19,  Nijmegen


 


 • Postadres:
  Tweede Walstraat 19
  6511 LN Nijmegen

Contact

 

 • 06 539 60 552
   


 

Social Media

Ivens.nl Archief

Films:

83 Items

Fotos:

5695 Items

Documenten:

29572 Items

Bibliografieën:

678 Items

Affiches:

212 Items