De Europese Stichting Joris Ivens 
de doelstelling, de taken, de activiteiten, het kantoor, de medewerkers, het bestuur en het comité d`honneur van de ESJI.

doelstelling, taken en activiteiten:

doelstellingen
De Europese Stichting Joris Ivens heeft een internationale, in het bijzonder Europese gerichtheid. Zij stelt zich ten doel:

 • het handhaven en bevorderen van de bekendheid bij het publiek van werk en leven van Joris Ivens, in het bijzonder door het beheren van het Joris Ivens Archief, ten einde dit archief toegankelijk te maken voor het geïnteresseerde publiek;
 • het scheppen van een trefpunt voor cineasten en het bevorderen van de kunst van het maken van documentaires vanuit een humanitaire zienswijze.

taken
Ten aanzien van de archiefwerkzaamheden stelt de Stichting zich de volgende taken:

 • het zoeken naar en verwerven en/of in beheer nemen van archiefbescheiden (documenten, affiches, foto`s) en audiovisuele producten (met uitzondering van zijn filmwerken), die betrekking hebben op het werk en leven van Joris Ivens;
 • het duurzaam conserveren van de aldus ontstane collectie;
 • het ontsluiten, inventariseren en beschikbaar stellen van het verzamelde materiaal;
 • het verzamelen en beschikbaar stellen van algemene informatie betreffende Joris Ivens.

activiteiten
Uitgaande van de algemene doelstellingen organiseert de Stichting diverse activiteiten, met name:

 • initiëren, adviseren, begeleiden en/of steunen van projecten inzake het leven en het werk van Joris Ivens;
 • het organiseren van bijeenkomsten, tentoonstellingen, festivals, symposia etc.;
 • het initiëren en ondersteunen van activiteiten die betrekking hebben op het bevorderen van de creatieve documentaire;
 • het samenwerken met vergelijkbare organisaties.

Voor geïnteresseerden zal een keer per jaar een nieuwsmagazine verschijnen (in het Engels) met daarin de laatste ontwikkelingen rond de archiefcolllecties en de activiteiten van de stichting. Verder kunnen geïnteresseerden, filmmakers, onderzoekers en instituten die iets willen organiseren met betrekking tot Ivens of de creatieve documentaire informatie inwinnen bij het kantoor van de stichting.

Het kantoor

Sinds september 1997 is de stichting gevestigd in de geboortestad van Ivens, Nijmegen. De archieven zijn ondergebracht in "Regionaal Archief Nijmegen", het gemeentearchief van Nijmegen. Vanuit ons kantoor, tegenover het Archief, ontplooien we onze activiteiten.

Als u informatie zoekt of bezig bent met een onderzoek naar Joris Ivens, zijn films, of documentaire in het algemeen kunt u contact met ons opnemen. Ook kunt u kostenloos de Ivens-archieven raadplegen om te vinden wat u zoekt. Wij zullen u assisteren waar we kunnen. Als u van plan bent iets te organiseren met betrekking tot Joris Ivens en denkt dat wij u op welke manier dan ook van dienst kunnen zijn, neem dan gerust contact met ons op, of laat het ons gewoon even weten, want wij blijven graag op de hoogte van wat er wereldwijd rondom Joris Ivens gebeurt.

Het personeel van de Europese Stichting Joris Ivens

 

 
Andre Stufkens
Directeur
Harko Wubs
Coördinator
Anne Jaspers
Vrijwilliger
 

 

Het bestuur

Op 17 september 1990 werd de Europese stichting Joris Ivens officiëel opgericht door Marceline Loridan-Ivens, die hiermee voldeed aan de wens van Joris Ivens zelf om een onafhankelijk instituut op te richten dat zijn persoonlijke archieven zou beheren en activiteiten zou ontwikkelen met betrekking tot documentaire.

Prof. Dr. Bert Hogenkamp (1951, Nederland)

Prof. Dr. Bert Hogenkamp is filmhistoricus, gespecialiseerd in de documentaire filmgeschiedenis. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan het Westminster College. Als mediahistoricus verbonden aan het Nederlands Audiovisueel Archief, vanaf 202 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid geheten, waar hij hoofd onderzoek werd. Bijzonder hoogleraar van de Universiteit Utrecht en later de Vrije Universiteit Amsterdam, houder van de Beeld en Geluid leerstoel. Hij publiceerde standaardwerken over de Nederlandse documentaire filmgeschiedenis. Hij leverde een bijdrage aan de internationaal reizende Ivens-expositie in de jaren ’70 en het restauratieproject van nitraatfilms van Ivens in het Nederlands Filmmuseum. Hogenkamp is bestuurslid van de Henri Storck Stichting en voorzitter van Studio Nieuwe Gronden. In het bestuur van de ESJI heeft hij de functie van algemeen bestuurslid.

Liang Luo, PhD (1974, China) 

Liang Luo is assistent professor Chinese literatuur aan de University of Kentucky in de Verenigde Staten. Zij studeerde aan de Beijing Normal University en promoveerde aan de Harvard University op het werk van de Chinese dichter Tian Han. Haar interesse in avant-garde kunstenaars in China en hun relaties met westerse avant-gardisten zette haar op het spoor van Joris Ivens.  Over de transcontinentale culturele overdracht  van de avant-garde, Ivens en Tian Han heeft zij aan universiteiten in China, de VS en Europa diverse lezingen verzorgd en publicaties geschreven. In juli 2014 verscheen haar eerste boek: 'The Avant-Garde and the Popular in Modern China: Tian Han and the Intersection of Performance and Politics (University of Michigan Press). Momenteel werkt ze aan twee boek-projecten: 'The Lure of the White Snake: From Folk Tales to Popular Culture' en 'Joris Ivens, the International Avant-garde, and Modern China'. Zij is recensent van het Journal of Asian Studies en onderzoeksprofessor aan het Ewha Institute for the Humanities in Seoul in 2014-2015. In het bestuur van de ESJI heeft zij de functie van algemeen bestuurslid.

André Stufkens (1955, Nederland)

André Stufkens was directeur van de Europese Stichting Joris Ivens vanaf juli 1997 tot december 2017. Hij studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem en was docent film, kunstgeschiedenis, beeldende vorming en fotografie. Als archivist slaagde hij er door acquisitie in de collectie, die de stichting in beheer heeft, meer dan te verdubbelen met o.a. de Hans Wegner Collectie, de Marion Michelle Collectie en Jan de Vaal Collectie. Hij creëerde een on-line platform voor consulatie van de gedigitalsieerde Ivens documenten. In de afgelopen twintig jaar initieerde en/of ondersteunde de Ivens stichting activiteiten in 43 landen. Over Ivens maakte hij exposities ('Passages. Joris Ivens en de kunsten van deze eeuw', Museum Het Valkhof 1999-2000; 'Cinema without Borders. The films of Joris Ivens', o.a. Lincoln Center, New York, National Gallery Washington) en publiceerde boeken, o.a. Rondom Joris Ivens (1988) en Joris Ivens, wereldcineast (2008, vertaald in het Duits en Tsjechisch). Hij ontving de 'Il Cinema Ritrovato Best DVD Award' op het filmfestival van Bologna (2009) voor de Dvdboxset over Ivens, de Prins Bernhard Cultuurprijs van de provincie Gelderland (2009), werd benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau (2010) en ontving de zilveren Waalbrugspeld (2018). In 2002 richtte hij samen met Clemens Verhoeven de Stichting gebroeders Van Limburg op (nu Stichting Maelwael Van Lymborch) voor het bekendmaken van het werk van het middeleeuwse kunstenaarsgeslacht Maelwael-Van Lymborch. Hierover publiceerde hij o.a. Johan Maelwael en de gebroeders Van Limburg. Grondleggers van de Nederlandse schilderkunst (Vantilt, 2017) en startte de internationale wetenschappelijke reeks Maelwael Van Lymborch Studies (Brepols Publishers, Turnhout, Chicago, Thessaloniki). Zijn boek over Jan de Vaal en de geschiedenis van het Nederlands Filmmuseum werd genomineerd voor de Louis Hartlooper Prijs, het beste filmboek van 2017.

Voorgaande bestuursleden

Guusje ter Horst (2001-2005, burgemeester van Nijmegen) 
Henri Lange (Parijs, 1990-1994, advocaat)
Martijn Sanders (Amsterdam, 1990-1994, voorzitter Filmmuseum)
F.C.J. Ketelaar (Den Haag, 1990-1997, rijksarchivaris)
Jean-Paul Sergent (Parijs, 1990-2003, filmmaker, journalist)
Bert Hogenkamp (Amsterdam, 1993-1994, filmwetenschapper)
Marja Alofs (Nijmegen, 1999-2003, wethouder)
Ed d`Hondt (Nijmegen, 1997-2001, burgemeester)
Tineke de Vaal (Oisterwijk, 2001-2010)
Marceline Loridan/Ivens (Parijs, 1990-2011, filmmaker)
Claude Brunel (Grosne, 1990-2011, docent universiiteit)
José-Manuel Costa (Lissabon,1999-2011, adj.dir. Filmmuseum Portugal)
Marc Vernet (Parijs, 2003-2012, directeur Bibliothèque du Film)
Jan Roelofs (2006-2012, voorlichter gemeente Nijmegen)
Sabine Lenk (2009 - 2013, filmwetenschapper)
Marc Dankbaar (2011-2013, jurist, universitair docent)
Cornelis Nooteboom (2011-2013, adjunct-directeur Theateracademie) †
Sylvain De Bleeckere (België 2012-2015, filosoof en cultuurwetenschapper)
Ralf Schenk (Berlijn, 2012-2015, film historicus, selectie comité Berlinale en DOK Leipzig )
Paul Kusters (Arnhem 2012-2018, filmwetenschapper, beeldresearcher, politicus)
Ed Borsboom (Hilversum 2012-2018, filmwetenschapper, adviesbureau)
Marien van der Heijden (2014-2018, Amsterdam, archivaris IISG)
Nanne Kusters (2016-2018, Nimegen, jurist, politocoloog)

Comité d`honneur

Theo Angelopoulos, filmmaker, Griekenland (1935-2012) † 
Tinto Brass filmmaker, Italië
Jérôme Clément, directeur ARTE, Frankrijk
Constantin Costa Gavras, filmmaker, Frankrijk 
Régis Debray, publicist, Frankrijk
Jack Lang, politicus, Frankrijk 
Claude Lanzmann, filmmaker, Frankrijk
Edgar Morin, socioloog, Frankrijk
Vincenzo Franco Porcelli, filmproducent, Italië
Ignacio Ramonet, redacteur-journalist, Frankrijk 
Edgar Reitz, filmmaker, Duitsland
Jean Rouch, filmmaker, Frankrijk (1917-2004) † 
Paolo Taviani, filmmaker, Italië
Frederick Wiseman, filmmaker, Verenigde Staten
Jan de Vaal (1922-2001) †

<<

Adresgegevens

 

 • Bezoekadres:
  Tweede Walstraat 19,  Nijmegen


 


 • Postadres:
  Tweede Walstraat 19
  6511 LN Nijmegen

Contact

 

 • 06 539 60 552
   


 

Social Media

Ivens.nl Archief

Films:

83 Items

Fotos:

5695 Items

Documenten:

29572 Items

Bibliografieën:

678 Items

Affiches:

212 Items