Onlangs reisde een inwoner van Montpellier 1200 kilometer naar het Joris Ivens Archief in Nijmegen om zijn biologische vader te zoeken. Er zijn vele redenen waarom mensen de collectie consulteren, maar dit is wel een heel bijzondere aanleding en een zeer persoonlijke. Hij wilde zijn vader zien, die hij nooit heeft ontmoet of gekend, in een film van Joris Ivens uit 1951: De Vrede zal overwinnen.

Een verrassing na zeven decennia
Dit is zijn verhaal. Mijn vader Jean Gratecap overleed in oktober 1955, een half jaar nadat ik was geboren. Mijn moeder en mijn twee zussen, 6 en 8 jaar jong, gingen bij mijn grootmoeder van moeders kant wonen. Toen ik twaalf jaar was vond ik een brief van Jean's moeder waarin zij mij bestempelde als een 'onwettig kind'. Die last heb ik een lange tijd voor mezelf gehouden. Verschillende gebeurtenissen in mijn leven opende deze wond weer en blied mijn twijfels nieuw leven in. Tot het einde van 2020, toen op advies ne met de steun van mijn vrouw Marie ik diverse DNA-testen liet verrichten bij mezelf en een van mijn zussen. Die beantwoordden gedeeltelijk mijn twijfel: we hadden niet dezelfde biologische vader. .     

Mijn moeder, nu 92 jaar, legde me uit dat zij zich afkeerde van haar huwelijk toen haar man Jean haar leven heel gecompliceerd maakte. Georges Émon as waarschijnlijk mijn vader, maar omdat mijn moeder altijd ha dgedacht dat hij onvruchtbaar was (hij had geen kinderen met zijn vrouw) kwam ook voor haar dit als een volkomen verrassing.
Mijn onderzoek bracht me eerst in contact met vier neven en een nicht. Met allen heb ik contcat opgenomen en ik werd met name omarmd door een van de neven, Pierre D. Hij vertelde over zijn familie, gaf me foto's, en als speciale gunst liet hij ook een DNA-test verrichten, waaruit onze bloedverwantschap bleek en het biologische vaderschap van Georges definitef vaststelde. Georegs was in 1915 geboren en in 2010 overledne, maar ik heb hem nooit ontmoet en hij eeft nooit van mijn bestaan geweten.

  
Jean-Pierre Gratecap-Émon in het Joris Ivens Archief, Nijmegen, 30 mei 2022.

Vredesbeweging
Verder onderzoek leidde me naar zijn loopbaan en verblijfplaatsen. Hij was een spoorwegarbeider bij de Franse spoorwegen (SNCF), een zeer actieve militant in de vakbond (CGT) en de Communsistische Partij (PCF). Het scheelde niet veel of hij had de debuterende politicus en latere president Jacques Chirac verslagen in de parlemenstverkiezingen in de Corrèze in 1967 (49,27% versus 50,93%).

Georges Émon was daarnaast in het departement Charente secretaris van de 'Mouvement de la paix' (Vredesbeweging, de Franse tak van het Wereld Vredesberaad). In 1950 was hij lid van de Franse delegatie naar het Tweede Wereld Vredes Congres in Warschau. Deze internationale bijeenkomst zou aanvankelijk in Sheffield plaatsvinden, een symbolische plaats omat deze Engelse stad zwaar geleden had van het bombardement door de Luftwaffe in december 1940. De Britse autoriteiten echter weigerden vele visa van bezoekers, zodat het congres op het laatste moment verplaatst moest worden naar Warschau. Het is dit congres dat centraal staat in Ivens film De Vrede zal overwinnen (1951).
Ik leerde mijn vader te bewonderen en om van te houden, toegewijd als hij was en bleef tot het einde van zijn leven, maar ik miste het zeer dat ik hem nooit levend had gezien. 
 
De Joris Ivens stichting opende haar deuren en ik werd in staat gesteld de Duitse versie van de film te bekijken. Een film die niet elders te zien valt, in ieder geval niet in Frankrijk. In het   Centre National du Cinéma français (CNC) wordt in de kluizen een 35 mm. kopie bewaard, maar deze is te kwetsbaar en mag niet bestudeerd worden. Ik ben dan ook buitengewoon dankbaar dat de Ivens stichting de gelegenheid gaf de film te zien.
En daar was hij, springlevend. De cameraman stopte tweemaal om het gezicht van Georges te laten zien, echter niet helemaal. En bij elkaar niet meer dan 1 seconde, terwijl hij aandachtig het congres volgt en applaudiseert. Mijn vader knipoogt naar me, 72 jaar later.* 
 
Ik heb ook een langdurige procedure gevolgd om ook zijn naam te dragen, zodat ik mezelf Jean-Pierre Gratecap-Émon kan en mag noemen.
Nu ben ik bijna aan het einde van mijn queeste, de bevestiging van mijn onwettige status en de ontdekking van mijn opmerkelijke biologsiche vader hebben me bevrijd en tot rust gebracht.  

En nu valt me een nieuw geschenk toe. Een Pools filmarchief zal me een nog langere versie van de film bezorgen, die mogelijk nog meer beelden van mijn echte vader laat zien.

Georges Émon draagt de Franse vlag als gedelegeerde tijdens het Vredescongres in Warschau. Bron: 'La CGT en Charente", OV Editions, 1995.

 

Joris Ivens, filmstill uit De Vrede zal overwinnen: Jean Frédéric Joliot-Curie, Frans natuur- en scheikundige en Nobel Prijs Winnaar (samen met zijn vrouw Irene Joliot-Curie), spreekt het Vredescongres toe, waarvan hij voorzitter was.  

* Wie de film One Second (2019) van Zhang Yimou kent zal een overeenkomst zien met dit verhaal. Deze film opent met beelden van een strakblauwe lucht en een harde loeiende wind die het zand van de woestijn wegblaast, Het lijkt een filmisch vervolg op de laatste beelden van Ivens' Het verhaal van de wind (1988). De man die eenzaam door de woestijn rent is een ontsnapte gevangene uit een werkkamp. Vanwege zijn gevangenschap is zijn vrouw van hem gescheidne en wil zijn dochter niets meer met hem te maken hebben. Hij weet dat beelden van zijn dochter te zien zijn in een filmjournaal en hij begint een wanhopige zoektocht en gevecht om die filmbeelden te kunnen zien. Uiteindelijk ziet hij haar voorbijkomen op het scherm: een seconde. De projectionist knipt de twee filmframes met de dochter uit de filmrol en geeft die aan de vader. Maar deze moet deze twee zo felbegeerde en emotioneel beladen stukjes film afgeven aan een Rode Gardist die ze achteloos in de woestijn gooit. Ze verdwijnen snel onder een dikke laag zand. De speelfilm is tevens een ode aan het 35 mm. materiaal, de kilometers lange filmstroken, die nu ook door de tijd zijn weggeblazen.    
 

<<

Adresgegevens

 

 • Bezoekadres:
  Tweede Walstraat 19,  Nijmegen


 


 • Postadres:
  Tweede Walstraat 19
  6511 LN Nijmegen

Contact

 

 • 06 539 60 552
   


 

Social Media

Ivens.nl Archief

Films:

83 Items

Fotos:

5695 Items

Documenten:

29572 Items

Bibliografieën:

678 Items

Affiches:

212 Items