Een tikkende tijdbom: de koloniale oorlog in Indonesië van 1946-1949 bestond niet uit excessen, maar structurele oorlogsmisdaden, zo wordt steeds duidelijker. De belangstelling voor dat pijnlijke dekolonisatieproces neemt alleen maar toe, dus ook voor Ivens’ korte film Indonesia Calling! (1946). Een seminar in het Koninklijk Instituut voor Land-, Taal- en Volkenkunde in Leiden door professor Ariel Heryanto (The Australian National University) luidt dan ook: ‘Decolonializing Indonesia: The Left and Indonesia Calling’.

Het seminar geeft een inleidende analyse van het conflict en zijn culturele en politieke dimensies binnen een bredere context, inclusief Australië, Nederland en Indonesië. Met de productie van Joris Ivens’ documentaire film Indonesia Calling! (1946) als vertrekpunt wil de studie drie onderwerpen presenteren. Allereerst, Indonesia Calling!,  representeert een hoogtepunt in de linkse politiek in Europa, Azië en de Pacific, met significante invloed op de dekolonisatie van Indonesië. Ten tweede: de studie onderzoekt waarom deze uitzonderlijke prestatie in de jaren ’40 snel uit het publieke geheugen was verdwenen, zowel in A ustralië, Nederland en Indonesië. Ten slotte bediscussieert het seminar de redenen  van de recente groeiende belangstelling om dit verleden wederom te onderzoeken. In de drie landen heft dit niet alleen  te maken met het simpelweg zoeken naar de waarheid en fouten in geschiedschrijving  te herstellen, het is ook gekaderd in de bredere globale tendens om identiteiten te herdefiniëren.
Ariel Heryanto is professor aan de School of Culture, History and Language aan de The Australian National University. Zijn huidige onderzoek betreft  Indonesiës postkoloniale periode.

 Wanneer u het seminar wilt bijwonen, kunt u zich opgeven via  ln.vltik@vltik.

Donderdag 27 oktober: 15.30-17.00 uur
Locatie: KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde), lokaal 138, Reuvensplaats 2, Leiden
 

<<

Adresgegevens

 

 • Bezoekadres:
  Tweede Walstraat 19,  Nijmegen


 


 • Postadres:
  Tweede Walstraat 19
  6511 LN Nijmegen

Contact

 

 • 06 539 60 552
   


 

Social Media

Ivens.nl Archief

Films:

83 Items

Fotos:

5695 Items

Documenten:

29572 Items

Bibliografieën:

678 Items

Affiches:

212 Items