Branding

Branding

1929

Nederland

Engelse titel: Breakers Franse titel: Les Brisants
Nederlandse titel: Branding

Regie: Franken, Mannus | Ivens, Joris (George)
Scenario:
Montage: Ivens, Joris (George)
Camera: Ivens, Joris (George) Assistent camera: Fernhout, John (John Ferno)

Premiere: Nederland Amsterdam, Filmliga, De Uitkijk | 1929

Omschrijving:

Een poging om een sociale speelfilm van Nederlandse bodem te maken. Een jonge Katwijkse visser is verloofd met een vrouw uit het dorp, maar door werkloosheid raakt hij aan lager wal en zij verkiest de pandjesbaas boven hem. Met opnames in Katwijk, Bergen, Scheveningen en IJmuiden. Voor deze film bedacht Ivens een rubberen kap die over het hoofd van de cameraman kon worden geplaatst, om zo de golven te filmen die over de camera heen spoelen. Dit levert een point of view shot op van iemand die verdrinkt.


Comments:

BRANDING 1928 BREAKERS 1928 (bronmateriaal Cinémathèque francaise kluisnummer Ned. Filmmuseum D 2870) © Europese Stichting Joris Ivens © Fondation européenne Joris Ivens in Dutch (original titles) English translation Naar een gegeven van Jef Last After an idea of Jef Last regie en opnamen: direction and camera: Joris Ivens Joris Ivens Mannus Franken Mannus Franken Medespelers: actors: de jongen: Jef Last the fisherman: Jef Last het meisje: Co Sieger the woman: Co Sieger de buurman: Hein Blok the loan-shark: Hein Blok De branding is de eeuwige strijd tussen The breakers are the eternal struggle between de zee en het land. Ook in den mensch the sea and the land. Also inside each human woelt de branding. Als een schip dat being breakers are stirring. Like a ship that must verzanden moet, raakt hij vast aan den get bogged down, he gets stuck on the ground. grond. Groot is de macht van het land. The power of the land is immense. Only the sea, Slechts de zee , afgunstig en sterk, kan envious and strong, can break down the ties. de banden verbreken. Het dorp The village Het is een op oud gebruik, dat de jongen It’s an old habit, that a boy before sailing to sea, voor hij zee kiest, zijn verlovingsring aan returns his engagement ring to the girl, as if he zijn meisje teruggeeft, als wilde hij hier wanted to show that the sea is claiming him mede zeggen, dat de zee hem geheel voor completely zich opeischt. De buurman The neighbor Dien avond That night Geen werk No labor De schepen zijn opgelegd The ships are laid up Geen geld No money Het getij verloopt The tide is going out De kentering The turn Je horloge? Your watch? ’s Zondags On Sunday Na den dienst After the service Feest in het dorp Festivities in the village Eindelijk werk Finally work Kermis in de stad Fair in town Dien avond That night Den volgende morgen The next morning Maar dan ook met het verleden But then make a clean sweep with the past. schoon schip gemaakt. Je bent me te min You are beneath me

Context:

Op het atelier van Jan Toorop, destijds de meest gevierde moderne kunstenaars van het katholiek volksdeel en dankzij zijn verblijf in Nijmegen (1908-1917) bevriend met de familie Ivens, had zijn dochter Charley Toorop aan Joris Ivens gevraagd of hij haar opstandige zoon John Fernhout onder zijn hoede wilde nemen. Het eerste filmproject waarvoor Fernhout als 'amanuensis' Ivens assisteerde was Branding (1928), een avant-gardistische speelfilm opgenomen in Katwijk, waar zijn grootvader jaren had gewoond en gewerkt en zijn moeder notabene was geboren. Het is verrassend te zien hoe thema's uit Jan Toorops Katwijkse periode ook in deze speelfilm een rol spelen: solidariteit met de authentieke, ruige vissersbevolking, kritiek op de dubbele moraal van de plaatselijke calvinisten en hun conservatieve geest, en de strijd tussen zee en land, als metaforen voor de strijd tussen leven en dood, tussen man en vrouw. De openingstitels van de film luiden: 'De branding is de eeuwige strijd tussen de zee en het land. Ook in den mensch woelt de branding. Als een schip dat verzanden moet, raakt hij vast aan den grond. Groot is de macht van het land. Slechts de zee, afgunstig en sterk, kan de banden verbreken. Hoofdthema is het corrumperende van geld en materieel gewin, en een oneerlijk sociaal systeem, dat ware liefde en trouw kapot maakt. Het symbolisme en de socialistische standpunten van Jan Toorop uit zijn Belgische (o.a. ondersteuning van de stakende Borijnse mijnwerkers) en Katwijkse periode komen nog sterk overeen met een sociaal-democratische beeldtaal van de jaren '20. Wat deze kunstenaars, met name de opstandige generatie van Charley Toorop, Joris Ivens en Jef Last, verbond, was de afwijzing van het materiële, van het kapitalisme en de burgerlijke moraal, "materiële dingen weten op te geven om het ideële te bereiken", zoals Joris Ivens het aan zijn geliefde in 1925 omschreef. Het zich afzetten tegen 'het burgerlijke', in feite de zelfhaat tegen het eigen milieu, uitte zich niet alleen in een moderne beeldtaal, maar tevens in een levensstijl met nieuwe opvattingen over huwelijk, seksualiteit, rolpatronen van man en vrouw, opvoeding en de rol van het onbewuste. Het geloof in een nieuwe tijd en een nieuwe mens, waaraan volgens hen kunst een belangrijke profetische, activistische dan wel therapeutische bijdrage zou kunnen leveren, was groot. Ook al omdat zij dat zelf, niet zonder conflicten en innerlijke strijd, in hun eigen privé-leven wisten te realiseren, decennia vooruitlopend op wat in de jaren zestig en zeventig in de gehele maatschappij stond te gebeuren. Het engagement van deze kunstenaars kwam voort uit de radicalisering van de avant-garde na de Eerste Wereldoorlog, de Russische Revolutie in 1917 en de Beurskrach in 1929

Algemeen

 • Country name: Nederland
 • Duration: 33:00
 • Distribution Company: CAPI Films, Amsterdam

Premiere

 • Jaar: 1929 (1929-02-09)
 • Locatie: Amsterdam, Filmliga, De Uitkijk (Nederland)

Productie

Documenten

documents 2 results

brief
Branding

page11
 • 7 pages

vertaling
Branding

page11
 • 2 pages

Foto's & Affiches en Biblografieën

Foto's (97)

Affiches

(nog) geen bijbehorende affiches gevonden.

bibliografieën

(nog) geen bijbehorende bibliografieën gevonden.

Contact us

 

 • +31 (0)6 53960552
   


 

Location

 

 • Visit address:
  Tweede Walstraat 19
  Nijmegen, the Netherlands


 


 • Post address:
  Tweede Walstraat 19
  6511LN, Nijmegen, the Netherlands

Social Media

Ivens.nl Archive

Movies:

83 Items

Photos:

5695 Items

Documents:

29572 Items

Biographies:

678 Items

Posters:

212 Items