Wij Bouwen

Wij Bouwen

1930

Nederland

Engelse titel: We Are Building Franse titel: Nous batissons


Regie: Ivens, Joris (George)
Scenario: Ivens, Joris (George)
Montage: Ivens, Joris (George)
Camera: Bon, Willem | Fernhout, John | Hin, Jan | Huisken, Joop | Ivens, Joris (George) | Kolthoff, Mark | Lotar, Eli
Productie: CAPI, Amsterdam

Premiere: Nederland Amsterdam AMVJ Gebouw | 1930
 • Keywords: NVV-CONGRES;NVV Congress ; Congrès du NVV;JEUGDDAG; Day of Youth ; Journée de la jeunesse;NIEUWE ARCHITECTUUR; New Architecture ; Nouvelle Architecture; CAISSONBOUW;Caisson Building ; Caissons armés de RotterdamAMSTERDAMSE JEUGDDAG; Amsterdam Day of Y

 • Omschrijving:

  Documentaire ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Algemene Nederlandse Bouwarbeiders Bond, waarin een veelzijdig beeld van de vakbond wordt gegeven en de vele bouwactiviteiten van haar leden in beeld worden gebracht. Sommige delen werden ook afzonderlijk vertoond: NVV-CONGRES NVV Congress / Congrès du NVV JEUGDDAG Day of Youth / Journée de la jeunesse NIEUWE ARCHITECTUUR New Architecture / Nouvelle Architecture CAISSONBOUW Caisson Building / Caissons armés de Rotterdam AMSTERDAMSE JEUGDDAG Amsterdam Day of Youth / Journée de la Jeunesse à Amsterdam ZUIDERZEEWERKEN Zuiderzee Works / Zuiderzee ZUID-LIMBURG South Limburg / Sud Limbourg

  Remarks Prod:

  Chronologie Joris Ivens' Wij Bouwen, 1929-1930 Mei 1929 Opdracht getekend tussen de ANBB (Algemeene Nederlandsche Bouwarbeiders Bond) en Ivens voor een film over de bouwwerkzaamheden in Nederland ter viering van het 10-jarig jubileum van de ANBB. 10 oktober 1929 Ivens in een interview: "Op het oogenblik zit ik tot over mijn ooren in een groote documentaire film voor den Alg. Ned. Bouwarbeidersbond. De bouw van de Zuiderzeewerken, woning-en fabrieksbouw en de caissonbouw te Rotterdam vormen de kern. Het materiaal van de Zuiderzeewerken en van het heien bij den woningbouw zal tevens dienen als grondslag voor twee zelfstandige films. " De Nieuwe Eeuw, 10 oktober 1929 9 november 1929, in Filmligaprogramma De Uitkijk première Heien, eerste onderdeel van Wij Bouwen dat afgerond werd en als zelfstandig deel gepresenteerd. 14 december 1929 Première van Regen voor de Amsterdamse Filmliga, waaraan Ivens samen met Mannus Franken vanaf oktober 1927 had gewerkt. 4 januari 1930 "Met de bouwarbeidersbond en in het bijzonder met den hoofdbestuurder Sinoo, heb ik voortreffelijk samengewerkt. Natuurlijk waren er wel eens verschillen van meening. Daar ben ik filmman en is hij vakvereenigingsman voor. Maar de oplossing werd steeds op kameraadschappelijke wijze verkregen en daar ben ik blij en dankbaar voor!" Het Volk, 4 januari 1930. zaterdag 4 januari 1930 première Wij Bouwen: om 15.00 uur in het A.M.J.V. gebouw met muzikale begeleiding van het volledige V.A.R.A.-orkest o.l.v. Hugo de Groot. duur: 2.30 uur, 3200 meter film verdeeld over 9 acten: - Bouwarbeid te Amsterdam / Heien - Bondswerk, bondskantoor in de Vondelstraat, congres - Jeugddag te Arnhem / Roozendaal / Westerbouwing van 25 en 26 mei 1929; Troelstra-oord, 'bedriegertjes'; opgenomen door Willem Bon, o.a. Joris Ivens na maaltijd - Timmerlieden, huizenbouw, kappenzetters; Betonbouw Telegraafgebouw - Metselen woningbouw De Dageraad; Nieuwe architectuur, Van Nellefabriek; NS-gebouw, De Dageraad, nieuwbouw plan West Amsterdam, tekst Alberda, De Volharding, Den Haag, De Bijenkorf, Den Haag, Sluizen te IJmuiden, Mauritsmijn, Heerlen, Van Nellefabriek Rotterdam - Zuiderzeewerken (met Fernhout, Lotar, Bon) "Een gebeurtenis! De opvoering van Joris Ivens 'film "Wij Bouwen", welke hij in opdracht van den Algemeenen Nederlandschen Bouwarbeidersbond gemaakt heeft, is de belangrijkste gebeurtenis geworden, die in het Hollandsche filmleven ooit plaats had. Dit werk van dezen jongen kunstenaar is van zo'n hooge beteekenis, dat het ook in het buitenland, waar de filmkunst zoo oneindig veel verder is dan ten onzent, de aandacht zal trekken, omdat het een zuivere filmschepping is van monumentalen gestalte. Ik durf daarom zeggen, dat de film "Wij Bouwen" een internationaal evenement is." Het Volk, 6 januari 1930, Ochtendblad. zondagmorgen 5 januari in Rialto vertoning van ontbrekende delen: 1 Timmerfabriek (Jan Hin) 2 Machinale steenhouwerij (Jan Hin) 3 Spoorwegbouw in Limburg (gedeeltelijk Jan Hin) 4 Volledige Zuiderzeefilm dinsdag 7 januari: keuringsdatum. Keuringsnr. 8684. Gekeurde lengte 3802 meter. "Uit 't 4000 meter filmmateriaal dat Ivens bij elkaar heeft gebracht, heeft hij ruim 3000 meter tot een film vereenigd. Van de resteerende delen zal hij een apart filmpje componeeren." De Nieuwe Eeuw, 9 januari 1930 Op 31 januari en zaterdag 1 februari in Filmliga programma, De Uitkijk o.a Impressies uit een Steenhouwerij, Jan Hin Over Steenhouwerij: "..eveneens opmerkelijk goed en zuiver van visie en techniek. Het werk wijkt door een zeker romantisme in opvatting sterk af van Ivens' stijl. Overigens doet het door zijn abrupt en ongemotiveerd slot fragmentarisch aan. Hoe zit dat? Gecoupeerd? " Van 13 januari tot 6 april is Ivens op uitnodiging van de Russsiche filmmaker Wsewolod Poedowkin op reis door de Sovjet-Unie om Nederlandse avant-garde films te vertonen. 13 april extra matinee bij de Filmliga in de Uitkijk, zondagmorgen om 10.30 uur: - Joris Ivens over zijn Russische reis - Zuid Limburg-film 16 mei, Filmliga De Uitkijk Première definitieve montage Zuiderzeewerken (zoals ook tijdens zijn eerste Ruslandreis vertoond) 29 juni 1930 Wij Bouwen met veel succes vertoond op het Internationale Bouwarbeiders-congres te Stockholm. De Duitse Bouwarbeidersbond heeft de fragmenten Zuiderzee en Heien aangekocht. 15 september "Deze zomer is Joris Ivens bezig met opnamen van een nieuwe film "Nieuwe Gronden", die tot onderwerp heeft het droogleggen en voor cultuur geschikt maken van den eerste Zuiderzeepolder, der Wieringermeer. Op het oogenblik is hij bezig met een omvangrijke opdracht voor de vervaardiging van een bedrijfsfilm der Philips Gloeilampenfabrieken" Telegraaf Ochtenblad / Provinciale Groninger Courant / De Tribune 28 september Première VVVC-Journaal Cienma Royal, Amsterdam 20 oktober 1930 "Een zeer belangrijke film in dit programma is wel het werk van den bekenden cineast Joris Ivens, die met zijn "camera-oog"de aanleg van een nieuwen spoorbaan in Zuid-Limburg heeft vereeuwigd. Op geniale wijze heeft hij dit zoo belangrijke werk in beeld gebracht, zoodat wij met stijgende belangstelling dit filmwerk hebben bewonderd..." De Tribune 26 oktober Première Breken en Bouwen Tuschinski Theater 16 november Première VVVC-Journaal, No 1 Filmnotities uit de Sovjet-Unie, Tuschinski Theater, Amsterdam 17 november 1930 Première De Uitkijk: Tweede vakbondsfilm, Van Arbeid, Jeugd en Strijd met ontbrekende delen Caissonbouw, Spoorwegbouw in Limburg en Jeugddag te Vierhouten "Gisteren werd voor een aantal genoodigden een film vertoond, die Ivens voor den Bouwarbeidersbond maakte van het caissonwerk voor de Rotterdamsche Waalhaven. Ofschoon de film is opgezet als leerfilm, is het hem toch gelukt het geheel ten maken tot een werk, dat ook uit filmisch oogpunt zeer interessant is. Ivens is er volkomen in geslaagd het gigantische van de groote betonnen bak uit te beelden en toch spreekt elk beeld van de film van de overheersching, die de kleine mensch op deze logge gevaarten uitoefent. Het sterkst is Ivens in de gedeelten, die het vlechten van ijzer in beeld brengen. Het uitbeelden van arbeid met een sterk rythmisch karakter blijkt telkens opnieuw de krachtigste zijde van Ivens. …Van de gedeelten, die in "Wij Bouwen" het jeugdwerk van onzen bond in beeld brachten, heeft de cineast thans een tweetal vacantiefilms gemaakt, die gisteren werden vertoond. De Bouwarbeidersbond heeft tegelijkertijd de beschikking gekregen over een film, die van een Duitsche vacantiereis zijner leden werd vervaardigd door den Duitschen film-operateur Niendorff… In de beide vacantiefilms heeft Ivens gelukkig niet geprobeerd een deftig verslag-per-film te schrijven… Wie het lekker sappige film-relaas heeft ondergaan, betrapt zichzelf op de onwillekeurige verzuchting: "Ik wou maar, dat ik eens met zoo'n span uit kon gaan, want dat moet, wat men noemt, een gekloft stelletje zijn. De films van Ivens zijn dus wel voortreffelijk geslaagd." Het Volk 18 november "Zeer interessant is het derde gedeelte van de film, n.l. de Caissonbouw te Rotterdam. Hier betreden wij meer het terrein der leerfilm, maar toch is het werk ook hier zoo gehouden, dat de niet bepaald vaklieden met groote belangstelling gadeslaan hoe dit alles te werk gaat." De Bouwer "Van Arbeid, Jeugd en Strijd", 27 november 1930 "In een extra-voorstelling in het Filmtheater De Uitkijk vertoonde de Alg. Nederlandsche Bouwarbeidersbond, in wier opdracht ook reeds de groote film Wij Bouwen vervaardigd werd, een programma van propagandistisch "kleinwerk."… Jeugddagen schijnen voor de Nederlandsche avant-gardisten een bizondere aantrekkingskracht te bezitten. Welgeteld hebben wij er den laatsten tijd vijf verschillende gezien: - een van Joris Ivens - twee van Willem Bon (waarvan de eerste opgenomen in Ivens 'Wij Bouwen') - een van M.H.K. Franken van een jeugddag der V.J.C.B. - en een van een Duitscher, tijdens een reisje van de bouwarbeiders langs de Rijn. Deze laatste, Ivens' Jeugddag en de Amsterdamsche jeugddag van Willem Bon (in samenwerking met J. Hin en J. Fernhout) werden thans vertoond." N.R.C. 19 november 24 november Films pas ter keuring aangeboden: Jeugddag Amsterdam, Jeugddag Vierhouten, Jeugddag Duitschland, Caissonbouw 1 december 1930 Oprichting Film-studio Joris Ivens Met Willem Bon, Jan Hin, Johnny Fernhout, Mark Kolthoff en Eli Lotar. 1 januari 1931 "Vervolgens werden eerst de N.V.V. documentatiefilm vertoond en die welke Joris Ivens met A. von Barsy in September 1929 hebben gemaakt van het N.V.V.congres te Rotterdam…" De Telegraaf / Nieuws van de Dag

  Algemeen

  • Country name: Nederland
  • Duration: 110
  • Movie specialties: Een aantal delen ging onder de noemer TWEEDE VAKBONDSFILM in première in theater 'De Uitkijk', Amsterdam, 17 november 1930

  Premiere

  • Jaar: 1930 (1930-01-04)
  • Locatie: Amsterdam (Nederland)
  • Premiere characteristics: AMVJ Gebouw

  Productie

  Documenten

  documenten 5 resultaten

  Aantekeningen, tekening
  Wij bouwen

  pagina11
  • 49 pagina's

  Titellijst, keuringsgegevens
  Wij bouwen

  pagina11
  • 37 pagina's

  Titellijst
  Wij bouwen

  pagina11
  • 8 pagina's

  Aantekeningen, rapport
  Wij bouwen

  pagina11
  • 6 pagina's

  Beschrijving
  Wij bouwen

  pagina11
  • 3 pagina's

  Foto's & Affiches en Biblografieën

  Foto's (42)

  Affiches

  (nog) geen bijbehorende affiches gevonden.

  bibliografieën

  (nog) geen bijbehorende bibliografieën gevonden.

  Adresgegevens

   

  • Bezoekadres:
   Tweede Walstraat 19,  Nijmegen


   


  • Postadres:
   Tweede Walstraat 19
   6511 LN Nijmegen

  Contact

   

  • 06 539 60 552
    


   

  Social Media

  Ivens.nl Archief

  Films:

  83 Items

  Fotos:

  5695 Items

  Documenten:

  29572 Items

  Bibliografieën:

  678 Items

  Affiches:

  212 Items